Eiendomsseminar Bergen

Fast eiendom er en bransje med en rekke regnskaps-, avgift- og skattemessige problemstillinger.

I dette kurset går vi gjennom et utvalg problemstillinger knyttet til selskapsform, skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved transaksjoner/omorganiseringer, samt regnskapsmessige problemstillinger knyttet til aktivering/ kostnadsføring.

Agenda
  — Valg av selskapsrettslig organisasjonsform;
        • Eierseksjonssameier, borettslag, boligaksjeselskap
        • Borettlagsmodellen

— Skattemessige konsekvenser ved salg av bolig til utbyggere, salg av tomt eller bolig?

— Transaksjonskostnader ved salg av eiendom og eiendomsselskap (skatt og avgift)

— Justeringsreglene – avtale om overføring av justeringsrett og plikt
      • Ved omorganiseringer som fusjon/fisjon og ved salg av eiendom
       • Privat utbygging av offentlig infrastruktur som VVA-anlegg for etterfølgende overføring til kommunen for videre drift av infrastruktur

— Aktivering eller kostnadsføring av utgifter til oppbygning/renovasjon og fordeling av kjøpesum mellom tomt, bygg og tekniske installasjoner, grensen mellom vedlikehold og påkostning


Målgruppe
Bedriftseier, regnskaps- og økonomiavdeling

Foredragsholdere
Anne Kristin Meyer, Senior Manager, Advokat
Mats E. Kristiansen, Manager Audit, Statsautorisert Revisor og Siv. øk
Guro Fagerbakke, Manager, Advokatfullmektig

Praktisk informasjon
Registrering og enkel frokost fra kl. 08.30. Velkommen!

Spørsmål?
Kontakt vibeke.alvaer@kpmg.no, M: 40 63 97 70