Statsbudsjettet 2020- Stavanger

Det knytter seg alltid spenning til hvilke skatte- og avgiftsendringer som regjeringen foreslår for kommende år. I år er vi særlig spent på om det blir endringer i rentebegrensningsregelen og om det innføres kildeskatt på renter og royalties. 

Når det gjelder godtgjørelser og naturalytelser er det ventet forenklinger og tilpasninger. Og vil man se ytterligere endringer knyttet til skatt på overtidsmat? 

Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 7. oktober.
På dette frokostseminaret vil våre advokater og rådgivere ta for seg de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag. I tillegg vil revisor gi et innblikk i utvikling og trender som vi ser innen skatt, avgift og regnskap. 


Målgruppe
CEO, CFO, Controller, og nøkkelpersoner innenfor økonomi.

Gir etterutdanningspoeng innen skatt

Velkommen!