IFRS Update Q3

Med halvårsrapporteringen tilbakelagt er det på tide å rette blikket mot de siste delårsrapporter og årsrapporten for 2019 og enkelte nyheter. 

Vi vil denne gangen gi deg en oppdatering på utvalgte små og store nyheter, i hovedsak siden vår forrige IFRS Update. Flere standarder har fått justeringer, vi har fått flere agendabeslutninger (ADs fra IASBs fortolkningsorgan (IFRIC)) blant annet vedrørende viktige områder som inntektsføring og leieavtaler. Vi vil også gi deg en oversikt over nytt fra tilsynsmyndighetene. Vi vil også kort kommentere andre utvalgte IASB- prosjekter og nye regler. Noen utvalgte aktuelle problemstillinger knyttet til IFRS 16 får vi også tid til.

Deltar du på IFRS Update vil du få nyttige innspill og ideer!


Agenda
― Endringer i standarder og nye IFRICer 

― Gjennomgang av utvalgte Agenda Decisions fra IASBs fortolkningsorgan (IFRIC) og andre utvalgte IASB-prosjekter og endringer i standarder

― Nytt fra tilsynsmyndighetene;
     - Finanstilsynets siste rundskriv og offentlige brev;
     - Utvalg av saker fra ESMAs enforcement database og ESMAs skriv om utsatt skattefordel

― IFRS 16 Leieforpliktelser – hot topics

Etterutdanning: 
For revisor: 2 timer regnskap
For regnskapsførere: 2timer finansregnskap

Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til følgende av KPMGs avdelingskontorer: 
Vennligst registrer hvilket kontor ved påmelding

Arendal
Hamar
Kristiansand
Stavanger
Trondheim
Vestfold