Statsbudsjettet 2020- Tromsø

"Det knytter seg alltid spenning til hvilke skatte- og avgiftsendringer som regjeringen foreslår for kommende år. I år er vi særlig spent på om det blir innført endringer for formuesfastsettelse for nystiftede aksjeselskap, og hva som blir utfallet av høringsrunden knyttet til lovfesting av gjennomskjæringsregelen. 

Når det gjelder godtgjørelser og naturalytelser ble det store diskusjoner i fjor knyttet til rapportering av blant annet flybonuspoeng, tips i restaurantbransjen, og rabattordninger. Vil vi få ytterligere rapporteringskrav for arbeidsgiver nå i 2020?  

Og hva er trendene fremover innen lønn, skatt og regnskap? 

Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 7. oktober.
På dette frokostseminaret vil våre advokater og rådgivere ta for seg de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag. I tillegg vil revisor gi et innblikk i utvikling og trender som vi ser innen skatt, avgift og regnskap."