KPMG-dagen 2019 Oslo, 3. desember

Vi har igjen gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag, arrangementet hvor du møter andre næringslivsaktører og våre dyktige fageksperter for å høre de siste oppdateringene innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift. 

I tillegg til en aktuell og spennende agenda, får du på KPMG-dagen anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke fagfolk.

Vi avslutter dagen med Øystein «Pølsa» Pettersen og hans inspirerende foredrag «Hvem vil du være?».
 
Agenda
 
• Regnskap og bokføringsnytt
Nyheter og enkelte aktuelle temaer SAF-T - hva må være på plass når reglene trer i kraft 1.1.2020?
 
• Vurderingsposter i regnskapet
Hvordan dokumentere vurderingspostene i regnskapet - særskilt om goodwill og immaterielle eiendeler.
 
• Skatte og avgiftsnytt
Statsbudsjettet for 2020 samt viktige nyheter på skatte- og avgiftsområdet for inntektsåret 2019. Endringer i aksjeloven.
 
• Hvem vil du være?
Øystein Pettersen inspirerer, motiverer, og gir deg kunnskap til å stille deg selv spørsmålet om hvem du vil være. Øystein gjør deg bevisst på hva du skal legge din tid, ressurser og energi til, og hvorfor.

Etterutdanningstimer

For revisorer: 
Regnskap: 2,5 timer 
Skatt: 2,5 timer 

For regnskapsførere: 
Finansregnskap 2,5 timer (hvorav 1 time bokføringsregelverket)
Skatt og avgiftsrett 2,5 timer 

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08:30.