Cyberfrokost

Er næringslivet naive i forhold til datakriminalitet? Sandberg-saken har skapt politisk rabalder blant annet på bakgrunn av frykt for tapping av data fra mobiltelefon. Hva med sensitiv bedriftsinformasjon?

Er vi godtroende i forhold til de trusler som faktisk eksisterer? Hvordan kan vi beskytte våre virksomheter. Hvordan bør vi som ansatte eller styremedlemmer opptre, og hva er det reelle trusselbildet?

Møt spesialister på sikkerhet fra Politiet og næringslivet!

I samarbeid med KPMG arrangerer vi et frokostmøte som bør ha stor interesse for oss alle, og ikke bare de med særskilt ansvar for å beskytte virksomhetens data. Med dagens regelverk er det heller ikke bare opp til styret og ledelsen å velge hvor høyt sikkerheten skal prioriteres. Gjennom de regelverk som virksomheter er pålagt å følge, hviler det et stort ansvar på dagens ledere.

Hvor godt kjent er du med dine og virksomhetens forpliktelser. Og hvor god kontroll har vi på informasjonen vår - nå når alt digitaliseres?

Program

  • Erlend Dyrnes, ansvarlig for informasjonssikkerhet i Sbanken Hvor sårbar er en bank, og hvilke tiltak gjennomføres for at kunders og aksjonærers interesser sikres?
  • Kriminalitetsbekjempelse i det digitale rom Hvordan jobber Politiet sikkerhetshendelser/datainnbrudd i næringslivet i dag, og hva tenker de om dette i fremtiden? Møt Odd Arve Solvåg, seksjonsleder for Kriminalteknikk og Digitalt Politiarbeid i Vest PD - og Kjell Ove Riple, politispesialist Avsnitt for digitalt politiarbeid, Bergen

  • Terje Wold, spesialrådgiver innen informasjonssikkerhet og etterlevelse i KPMG Samfunnet digitaliseres som aldri før med store forventninger om positive effekter. Dette medfører samtidig at vår digitale sårbarhet øker betydelig, noe IKT-sjefer vet mye om. Men dette er samtidig en risiko som kan ramme hele virksomheten, ikke bare serverrommet. Hva skjer da i styrerommet?