Cyberfrokost

Hvor god er du og din organisasjon til å håndtere cyberrisiko? Har du oversikt over hvilke sikkerhetskrav ulike regelverk stiller til din virksomhet og hvilken informasjon som virkelig trenger beskyttelse? Og hva skjer når informasjonen blir del av de nye digitaliserte arbeidsprosessene og tjenestene?

Bli med på frokostseminar med KPMG og lær hvordan cyberrisiko kan håndteres slik at dine verdier og ditt omdømme beskyttes samtidig som relevant regelverk etterleves.

Agenda

08:30 – 09:00 Frokost
09:00 – 09:15 Velkommen
09:15 – 09:45 Informasjonssikkerhet i Sbanken, Erlend Dyrnes CISO
09:45 – 10:15
Kriminalitetsbekjempelse i det digitale rom, Kjell Ove Riple      
10:15 – 10:45
Cybersikkerhet i styrerommet, Terje Wold, KPMG
10:45 – 11:00 Avslutning  

Målgruppe
Ledere, styremedlemmer, informasjonssikkerhetsansvarlige.  

Foredragsholdere

Erlend Dyrnes, CISO, Sbanken, 
Kjell Ove Riple, Politiet
Terje Wold, Director, KPMG  

Bli med på frokostseminar med KPMG og lær hvordan cyberrisiko kan håndteres slik at dine verdier og ditt omdømme beskyttes samtidig som relevant regelverk etterleves


KPMG Bergen, Kanalveien 11, 5068 Bergen
30.08.2018, kl. 08:30
- 29.08.2018, kl. 11:00