Statsbudsjettet 2020 - Oslo


KPMGs eksperter på skatte- og avgiftsregler går igjennom forslaget til lovendringer og presenterer konsekvensene i et seminar på onsdag 9. oktober 2019 kl. 14.00 – 16.00 i KPMG-huset på Majorstuen.

Skatte- og avgiftsreglene endres ofte og det er viktigere enn noen gang for virksomheter å holde seg oppdatert. I år er vi særlig spent på om det blir justeringer i rentebegrensningsreglen, og hvordan Regjeringens videre arbeid med BEPS-tiltakene vil kunne slå ut. Videre kan det komme ny informasjon om den utsatte høringsprosessen knyttet til kildeskatt på renter og royalties.

Når det gjelder godtgjørelser og naturalytelser ble det store diskusjoner i fjor knyttet til rapportering av blant annet bonuspoeng, tips i restaurantbransjen, og rabattordninger. Vil vi få ytterligere rapporteringskrav for arbeidsgiver denne gangen eller vil vi se forenklinger?

Målgruppe:
Seminaret passer for personer som har skatteansvar i virksomheten og personer som jobber i virksomhetens økonomifunksjon.

Obligatorisk etterutdanning:
Revisorer: Vurderes som 2 timer skatt
Regnskapsførere: Vurderes som 2 timer skatt/avgift
Advokater: Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning.