Statsbudsjettet 2020 - Bodø

Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 7. oktober. Vi inviterer til seminar hvor vi ser på de foreslåtte endringene. Vi starter med lunsj kl. 11.00, og holder på inntil kl. 13.00.


Målgruppe
Næringsdrivende, økonomi- og regnskapssjefer, regnskapsførere, HR- og lønnsarbeidere og andre som ønsker oppdatering innen skatt, avgift, regnskap og forretningsjus.

Vi har vurdert at gjennomgangen kan gi etterutdanningspoeng innen skatterett.

Velkommen!