Topplederkonferansen 2019

KPMG og Microsofts Topplederkonferanse 2019

Digitalisering og ny teknologi byr på både muligheter og utfordringer for organisasjoner. En stadig strøm av nye teknologier muliggjør andre måter for virksomheten å nå sine mål om inntektsvekst, kostnadsbesparelser og risikostyring. Skybaserte løsninger, mer intelligent automatisering, avanserte analyseverktøy, maskinlæring og kunstig intelligens er noen av de nye mulighetene som endrer spillet for mange virksomheter. I tillegg er bærekraft, reguleringer og kampen om talentene på enhver toppleders agenda. Balansen mellom å håndtere muligheter og risikoområder og samtidig kontrollere tilliten selskapet er avhengige av fra sine mange interessenter, er mer utfordrende enn på lenge. 

I møte med disse utfordringene blir forvaltning av virksomhetens tillitskapital stadig mer kritisk. Redusert tillit fører til tap av omdømme, innovasjonskraft, investorer, kunder og egne ansatte. Økt fokus på personvernspørsmål og juridisk eksponering utgjør også en trussel. Det er derfor avgjørende for ledere i dag å ha kontroll. Uten tillit, har du ikke lisens til å drive. Som toppleder er du faktisk mer og mer en vokter av tillit.

Program

Digital tillit er avgjørende for de store, globale teknologiselskapene. Brad Smith er den av Microsofts toppledere som har vært lengst i selskapet og regnes som en brobygger mellom dagens ledelse og selskapets legendariske grunnlegger, Bill Gates. I sin helt nye bok "Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age" som han vil presentere på Topplederkonferansen, ser Smith på teknologiens nåværende og fremtidige påvirkning på menneskeheten.

Kristin Skogen Lund leder Schibsted, Skandinavias største mediehus som har brukt både sine lange avistradisjoner og innsikt i rubrikkmarkedet til å transformere virksomheten til å bli et digitalt ledende selskap. Både media og markedsplasser har alltid vært avhengig av tillit – hvordan har Schibsted arbeidet for å beholde og videreutvikle denne tilliten i sin digitale reise?

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup leder regjeringens arbeid med digitalisering av det offentlige Norge – hvordan vil regjeringen sikre innbyggernes og næringslivets fortsatte tillit til offentlige tjenester og etater?

Christine Spiten er tech-gründer og bærekraftforkjemper. Hun ble nylig kåret til årets lederstjerne "30 under 30" av Dagens Næringsliv og vil gi perspektiver på hvordan teknologi påvirker de yngre generasjonenes tillit til selskaper, merkevarer, myndigheter, medier og institusjoner. 

I tillegg vil Arne Frogner og Rune Skjelvan fra KPMG presentere funn og refleksjoner fra årets topplederundersøkelse. Gjennom samtaler med 25 toppledere fra noen av de største private og offentlige selskapene i Norge har de fått unik innsikt i hvilke utfordringer og muligheter norske ledere står overfor og hva de gjør for å møte disse.
 
Ordstyrer: Terje Svabø

Lunsj serveres fra kl. 11.15.

Velkommen!

Har du spørsmål angående arrangementet? Kontakt: konferanse@kpmg.no