Moms og toll i internasjonal handel - utvalgte emner, Oslo

Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.

Agenda

Innførsel av varer og tjenester: 
- Varetransaksjoner og fastsettelse av tollverdien. Har du avtalt rabatter og bonuser?
- Gjennomgang av aktuelle eksempler kjøp av varer og tjenester fra utlandet

Utførsel av varer og tjenester
- Momshåndtering av fritak og krav til dokumentasjon for levering til utlandet
- Gjennomgang av aktuelle eksempler

Utvalgte dagsaktuelle temaer
- Norske virksomheter og håndtering av internasjonale transaksjoner utenfor Norge
- Forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven).
- SAF-T: Har din virksomhet implementert dette? Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.
- Nye momsregler for varehandel innenfor EU fra 2020 
- BREXIT: Varehandel til og fra Storbritannia – Hva gjelder?
- Handelskrig og andre restriksjoner (tollmessige og ikke-tollmessige barrierer)

Foredragsholdere: 
Kjerstin Ongre, Director/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Evelina Fransson, KPMG Law Advokatfirma AS

Praktisk informasjon  
Registrering fra kl. 08.30.
Kursmateriell og bevertning i pausene er inkludert. 

Godkjent etterutdanning
Revisor: 1 time regnskap + 2 timer skatt
Regnskapsfører: 1 time bokføring + 2 timer skatt- og avgiftsrett
Advokat: 3 timer skatt, avgift og regnskap

Videooverføring
Du kan delta via videoverføring fra utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger ditt kontor ved påmelding. Deltakeravgift ved video kr. 1200 per pers.
- Arendal (Strømsbuveien 61)
- Bodø (Jernbaneveien 85)
- Kristiansand (Markensgate 30)
- Mo i Rana (Midtre gate 10)
- Molde (Øvre veg 30)
- Vestfold (Nordre Fokserød 14)

Spørsmål? Kontakt kurs@kpmg.no