GDPR-frokost

Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med.

KPMGs fagpersoner vil gjennomgå status og relevante nyheter på personvernområdet – blant annet:   
—    Datatilsynets uttalelser og praksis 
—    Hvilken rolle vil Datatilsynet spille fremover, og hvilket omfang av kontroller kan forventes? 
—    Annen relevant praksis fra Norge og EU/ personvernrådet 
—    Utvikling av bransjestandarder og sertifiseringsmekanismer 
—    Når bør man gjennomføre internkontroll og eventuell revisjon av databehandlere, og hvordan kan det gjennomføres? 

Målgruppe: 
-       Ledere og mellomledere 
-       Personvernombud 
-       Andre med personvernansvar innen f.eks. administrasjon, HR og økonomi

Foredragsholder
 
  
Lise Onarheim, Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS     

Praktisk informasjon
 
  
Frokost og registrering fra kl. 08.30.   

Velkommen!