IFRS Update Q4

Vi står foran årets høysesong, med årsavslutning, og parallelt med det, som alltid implementering av noen nye regnskapsregler fra 1. kvartal 2020. 

For at du skal være så godt forberedt som mulig, oppdatere vi deg på de siste nyhetene fra IASB og tilsynsorganene. 

(Environmental, Social and Governance) ESG-rapportering er ikke lenger for spesielt interesserte, men påvirker nå bunnlinjen og selskapers evne til å tiltrekke seg kapital. ESG har havnet på bordet til ledelsen og styret og selskapets investorer. Hva er egentlig ESG og hvordan rapporterer man vesentlig og relevant informasjon?

Deltar du på IFRS Update vil du få nyttige innspill og ideer!

Agenda
― Gjennomgang av Finanstilsynets fokusområder for 2019 regnskapene og de siste tilsynssakene. 
― Hva må du passe på i årsoppgjøret og hva er nytt for rapporteringen i første kvartal 2020?
― Siste nytt fra IASB; Agenda beslutninger november 2019 samt status på utvalgte IASB-prosjekter
― ESG i praksis


Etterutdanning: 
For revisor: 2 timer regnskap
For regnskapsførere: 2 timer finansregnskap


Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.

Hamar
Molde
Sandefjord
Stavanger 
Trondheim