CIO Survey 2019

IT-sjefen i 2019: Et perspektiv i endring

Med utgangspunkt i CIO Survey 2019 – verdens største undersøkelse om IT-ledelse og digital forretningsutvikling – har vi gleden av å invitere deg til frokostseminar med lansering av resultatene og faglige innlegg fra noen av landets fremste IT-sjefer.

CIO Survey er KPMGs årlige globale undersøkelse om IT-ledelse, som i år er gjennomført for 21. gang. Målt i antall respondenter er undersøkelsen verdens største i sitt slag, og i årets utgave har over 3 600 teknologiledere fra 108 land blitt spurt om prioriteringer, strategier, budsjetter, mangfold, karriere og fremtidsplaner. For første gang er det produsert en egen norsk rapport, som viser svarene som norske IT-ledere har gitt i undersøkelsen.

Årets CIO Survey viser at det skjer store forandringer. 44 prosent av organisasjonene forventer å endre sitt produkt-/tjenestetilbud eller forretningsmodell på en grunnleggende måte de neste tre årene. Dette skjer som følge av digital disrupsjon, samt behovet for å komme nærmere forbrukeren. Hvordan styrer virksomhetene balansen mellom de store mulighetene som omveltende teknologier som AI bringer og risikoene knyttet til nettverkssikkerhet, datasikkerhet og regulering?

Dette er bare et av spørsmålene vi adresserer på årets CIO Survey-frokostseminar hos KPMG på Majorstuen. Seminaret avsluttes med en kort paneldebatt, hvor temaet blir belyst og debattert videre. 

Vi håper å se deg 22. november! 

Program

― Høydepunkter fra CIO Survey 2019: Et perspektiv i endring
For første gang med egne resultater fra Norge.
Kristine Bolstad, Partner og leder av Digital Enterprise i KPMG Norge
Geir Alexander Talseth, Direktør og fagansvarlig i Digital Enterprise i KPMG Norge 

Datadrevet kultur
Virksomheter må i større grad utvikle datasett for å møte etterspørselen etter blant annet datadrevet kundeinnsikt. Dette fordrer selvbetjente BI/analyse-plattformer som er dynamiske, skalerbare, adaptive og brukervennlige. For å oppnå dette må brukerne overta makten for utviklingen og gjennomføringen av analysene/innsikten. Dette krever kulturendring som kan være krevende ettersom mennesker, prosesser og teknologi må endres.  

Hør Eskild Næss og Atle Melbo, Partnere i RAV Norge, gi oss innblikk i BI/Analytics trendene og hvordan deres kunder jobber for å få en datadrevet kultur.  

― Hvordan endres IT-lederes rolle med økt innflytelse på virksomhetens strategiske retning? 
Når skillelinjene mellom forretning og teknologi viskes ut, får teknologi større plass på alle områder i virksomheten. IT-ledere er i økende grad med på å forme virksomhetens strategiske retning  samtidig som rollens innhold endrer seg. 

Audhild Randa vil gi noen konkrete eksempler fra prosjektet og endringer i Circle K Europe hvor hun er Vice President IT Europe.

― Paneldebatt


Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30.

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.
- Bodø (Jernbaneveien 85)
- Kristiansand (Markens gate 30)
- Stavanger (Forusparken 2)
- Tromsø (Stakkevollveien 41)
- Vestfold (Nordre Fokserød 14 Sandefjord)

Har du spørsmål om arrangementet? Kontakt kurs@kpmg.no