IFRS-Update Q4 - Bergen

Det er tid for en ny oppdatering innenfor finansiell rapportering. Denne gangen gir vi en oppdatering på "hot topics", samt gjennomgår praktiske erfaringer for hvordan man strukturerer og jobber med en bærekraftsrapport. 

Agenda
- Oppdatering på "hot topics", herunder aktuelle problemstillinger, nytt fra tilsynsmyndighetene 

- Vi får besøk av Annette Rønnov og Jørgen Westrum Thorsen fra vår avdeling for Sustainability services som vil gjennomgå praktiske erfaringer for hvordan man strukturer og jobber med en bærekraftsrapport, utfordringer en kan møte på underveis og hvordan disse kan løses. Det tas utgangspunkt i prinsippene og kravene som beskrevet i GRI Standards, verdens mest brukte rapporteringsstandard, illustrert med gode eksempler fra anerkjente internasjonale ESG og bærekraftsrapporter.

Målgruppe: 
CFOer, regnskapssjefer og controllere i IFRS-rapporterende foretak 

Etterutdanning: 
For revisor: 2 timer regnskap
For regnskapsførere: 2 timer finansregnskap


Kontaktperson
Vibeke Alvær
E: vibeke.alvaer@kpmg.no
M: 4063 9770