Merverdiavgift - innføring og hovedprinsipper

Vi ser på muligheter og fallgruver i regelverket.