Merverdiavgift - innføring og hovedprinsipper

Vi ser på muligheter og fallgruver i regelverket.


KPMG Bergen, Kanalveien 11, 5068 Bergen
04.10.2018, kl. 09:00
- 11:00
Antall dager
1 dag
Pris (per deltaker)

kr 1 000,00