Lunsjseminar: Framtidens forretningslandskap

Forretningsdriften preges av stadige endringer innenfor teknologi, tjenester, markedsmessige svingninger og konsolidering. 

Virksomheter snakker ikke lenger bare om bunnlinje, men om trippel bunnlinje: Profit, People og planet. Økonomifunksjoner i flere virksomheter ansetter biologer, teknologer og matematikere – ikke lenger bare økonomer. Og Virtual CFO, altså virtuell CFO, er et begrep som har fått fotfeste. Dette er en ekspert på strategi, virksomhetsstyring og økonomistyring, men som ikke er ansatt men leies heller inn på timebasis. 

Som følge av endringer i forretningslandskapet kan det også være nødvendig for arbeidsgiver å gjøre endringer i blant annet stillinger og arbeidsoppgaver. 
Vi gir en innføring i hvor stor fleksibilitet du som arbeidsgiver har til å gjøre slike endringer. 

I tillegg får vi et spennende innlegg fra Administrerende Direktør i The Arctic Travel Company, Knut Harald Marius Holst-Hansen. Nord-Norge opplever for tiden en real reiselivsboom og nå har også profesjonell kapital funnet veien til dette markedet. The Arctic Travel Company AS, et selskap eid av PE-fondet Longship, har tatt en aktiv rolle i konsolideringen av den Nordnorske reiselivsbransjen.

Velkommen til et hyggelig og spennende lunsjseminar! 


Agenda
Framtidens økonomifunksjon 
 Hva er forskjellen på dagens og fremtidens økonomifunksjon?
 Hvordan skal man tilpasse funksjonen i dag for å være forberedt?

Arbeidsgivers styringsrett ved omstilling og endring 
 Hva er handlingsrommet for arbeidsgiver i en endringsprosess? 

Business caset The Arctic Travel Company (ATC) 
 Hva er det som gjør næringen så attraktiv? 
 Hvilke karakteristika ser ATC etter hos potensielle oppkjøpskandidater?
 Hva er målsettingen og hvordan skal ATC bygge volum?
 Speed dating med foredragsholderne og andre KPMG ressurser


Målgruppe
Økonomisjef, CFO, controller, daglig leder, styreleder, regnskapsfører, revisor