Fast eiendom: Utfordringer og muligheter innen regnskap, skatt og avgift

Fast eiendom er en bransje med en rekke regnskaps- og skattemessige problemstillinger. I dette kursets del 1 gjennomgås de mest sentrale problemstillingene, i tillegg til de områdene hvor vi opplever at det er mest usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling. I kursets del 2 rettes fokus mot avgiftsmessige problemstillinger, et regelverk som blir stadig mer komplekst. I kurset gjennomgås både nyheter og fokus på områder med som ofte er særlige problemområder.


KPMG Bergen, Kanalveien 11, 5068 Bergen
01.11.2018, kl. 09:00
- 11:00