Fast eiendom: Utfordringer og muligheter innen regnskap, skatt og avgift

FULLBOOKET

Fast eiendom er en bransje med en rekke regnskaps- og skattemessige problemstillinger. I dette kursets del 1 gjennomgås de mest sentrale problemstillingene, i tillegg til de områdene hvor vi opplever at det er mest usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling.

I kursets del 2 rettes fokus mot avgiftsmessige problemstillinger, et regelverk som blir stadig mer komplekst. I kurset gjennomgås både nyheter og fokus på områder med som ofte er særlige problemområder. Vi vil også omtale omorganisering av eiendomskonsern.

Agenda

Regnskap og skatt:
-          Aktivering vs kostnadsføring, regnskapsmessig og skattemessig
-          Saldogrupper og avskrivninger
-          Allokering ved eiendomskjøp
-          Behandling av utfakturerte felleskostnader
-          Formuesverdier av fast eiendom
-          Omorganisering og eiendom – ulike modeller  

Merverdiavgift:
-          Generelt om fast eiendom og mva
-          Justeringsreglene Forholdsmessig fordeling og fordelingsnøkler

Foredragsholdere
Mats Engnestangen Kristiansen, Manager Audit, Statsautorisert revisor og Siv.øk.
Guro Fagerbakke, Advokatfullmektig/Manager Tax, Master i regnskap og revisjon.

Målgruppe
Regnskaps- og økonimiavdeling

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.30