Innsynsbegjæring og klage ved offentlig anbudskonkurranse, Tromsø

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle arrangementer foreløpig ut april. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminarene blir utsatt og vi kommer tilbake når nye datoer er fastsatt.
_________________________________

Advokat Espen Lyngmo i KPMG Law vil redegjøre for hva som gjelder ved innsynsbegjæringer og klager etter offentlige anbudskonkurranser. Hovedspørsmålene som blir behandlet i kurset er;

- Hva kan leverandører som ikke ble tildelt kontrakten gjøre dersom de føler seg forbigått og vil angripe beslutningen?
- Hva gjelder for oppdragsgiver i slike prosesser?

Lyngmo vil redegjøre for leverandørers rettigheter og muligheter etter tildeling av kontrakt til konkurrent, samt oppdragsgivers plikter ved mottatt innsynsbegjæring.

Om foredragsholder:
Espen Lyngmo har bred erfaring som forretningsadvokat. Han arbeider særlig med offentlige anskaffelser og tvisteløsning/prosedyre i tillegg til alminnelig forretningsjus. Lyngmo vil i dette kurset også dele praktiske tips med hensyn til hva oppdragsgivere og leverandører bør tenke gjennom før og under en klageprosess, herunder spørsmål knyttet til vurdering av sakens prosessrisiko.

Lyngmo er tilgjengelig i kurslokalet for spørsmål og drøftelser i etterkant av kurset. Han kan kontaktes på tlf. 90 62 06 65 dersom det er spørsmål om kursets faglige innhold i forkant av kurset.

Målgruppe:
Alle som har befatning med offentlige innkjøp vil få nyttige tips i dette tidseffektive kurset. Kurset passer særlig for ledere og innkjøpsansvarlige hos offentlige oppdragsgivere som er omfattet av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Dette er typisk alle organer for stat, fylkeskommune og kommune samt alle offentligrettslige organer.

Kurset passer også godt for daglige ledere hos leverandører i ulike bransjer som deltar eller ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser.