3 råd til leverandører som ønsker å vinne offentlige anbudskonkurranser

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt verken interne eller eksterne kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminaret «3 råd til leverandører som ønsker å vinne anbudskonkurranser» i morgen, 11. mars, blir derfor utsatt og vi kommer tilbake til dere når ny dato er fastsatt.
________________

I en offentlig anbudskonkurranse er det flere forhold som skiller prosessen fra tradisjonell handel mellom private parter. Leverandører til det offentlige må kjenne til disse forskjellene for å lykkes i en konkurranse. På dette frokostseminaret vil noen av våre jurister innen offentlige anskaffelser se nærmere på tre forhold som vil hjelpe deg på veien.  

Mer konkret vil vi på dette frokostseminaret se nærmere på følgende dagsaktuelle temaer:

- Dialog med leverandører før konkurransen (markedsdialog)
Flere og flere offentlige oppdragsgivere benytter seg aktivt av mulighetene til å ha dialog med leverandører i forkant av en anskaffelse, men hva betyr dette for deg som leverandør?

- Besvarelse av oppdragsgivers konkurransegrunnlag
Den utvidede bruken av dialog med markedet gir oppdragsgivere større muligheter til å lage gode konkurransegrunnlag med kravspesifikasjoner som er basert på hva leverandørmarkedet faktisk kan levere. Men hvordan bør man som leverandør forholde seg til kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget for øvrig? Og i hvilken grad vil dette variere ut fra hvilken prosedyreform oppdragsgiver har valgt?

- Forhandlinger med offentlige oppdragsgivere 
Mange leverandører opplever at forhandlinger med det offentlige i stor grad skiller seg fra forhandlinger mellom private parter. Hvorfor er det slik? Hvilke rammer må det offentlige operere etter? Hvordan kan du som leverandør forholde deg disse rammene for og oppnå et godt resultat?

Målgruppe
Frokostseminaret er tilpasset alle som leverer tilbud til offentlig sektor. Seminaret vil også gi nyttig kunnskap om leverandørperspektivet til innkjøpere i offentlig sektor.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Foredragsholdere

Elisabeth Gundersen
Manager, KPMG AS
Elisabeth har nærmere 12 års erfaring med offentlige anskaffelser fra offentlig sektor. Hennes erfaring strekker seg fra operasjonell, praktisk gjennomføring og prosjektledelse av anskaffelser fra A-Å, til løpende juridisk rådgivning i enkeltprosesser og juridiske vurderinger av problemstillinger innenfor anskaffelsesretten.

Halvor Wang Opaas
Manager, KPMG AS
Halvor har åtte års erfaring som advokat og konsulent, og har sin spisskompetanse innen offentlige anskaffelser. Som konsulent har han erfaring både som prosjektleder og rådgiver i anskaffelsesprosesser, og har blant annet hatt ansvar for gjennomføring og kvalitetssikring av større anskaffelser i forsvarssektoren. 

Alejandro Serrano-Kristiansen
Senior Manager, KPMG AS
Alejandro er Head of Public Procurement i KPMG Advisory. Han arbeider særlig med offentlige anskaffelser og kontraktsrett innenfor en rekke bransjer. Før han startet i KPMG, arbeidet han i  Forsvarets logistikkorganisasjon som avdelingsdirektør i divisjonen Strategiske anskaffelser hvor han også ledet divisjonens juridiske team.
 

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.
- Arendal
- Kristiansand

Har du spørsmål?
Kontakt kurs@kpmg.no