Compliance i bygg- og anleggsbransjen - Sesjon 1

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG.Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.
_______

Bygg- og anleggsbransjen opplever for tiden en presset markedssituasjon, samtidig som at byggherre, oppdragsgivere og offentlige myndigheter stiller stadig strengere krav til aktørene i bransjen, både gjennom kontraktsbestemmelser og nye offentligrettslige reguleringer. 

I denne forbindelse ønsker KPMG Law Advokatfirma å invitere til to sesjoner med frokostseminar hvor vi deler våre erfaringer om hvordan en del av disse utfordringene kan løses. Vår intensjon er at dere i etterkant skal være bedre i stand til å identifisere kostnadsbesparende løsninger, og oppfylle både lovbestemte og kontraktsfestede krav på en tilfredsstillende og effektiv måte

I sesjon 1 vil vi fokusere på relevante utfordringer i tilbudsfasen, og før man inngår kontrakt.
I sesjon 2 vil vi fokusere på forhold som gjerne opptrer etter at kontrakt er signert, og under og etter gjennomføring (egen påmeldingslink til sesjon 2, 18. mars: https://event.kpmg.no/events/330)

Du velger selv om du ønsker å delta på én eller begge dagene.

AGENDA SESJON 1 - Tilbudsfasen og før kontraktsinngåelse:

Offentlige anskaffelser - Krav og kriterier som relaterer seg til tilbydere og tilbud.

Arbeidsrettslige temaer – Hvordan sikre seriøsitet i leverandørkjeden og betydning av kontraktsform.

Skatt og avgift - Avklaring av risiko ved kontraktsforhandlinger fra et skatt- og avgiftsmessig perspektiv.


Målgruppe
CEO, CFO, kalkulatører, prosjektansvarlige, innkjøp og HR

Foredragsholdere
Torgrim Kloster, Advokat og Senior Manager, KPMG Law Advokatfirma AS
Helge Monsen, Advokat og Senior Manager, KPMG Law Advokatfirma AS
Erik Sand, Advokat og Director, KPMG LAW Advokatfirma AS
Ine Bekkeheien, Advokat og Senior Manager, KPMG Law Advokatfirma AS


Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08.00

Spørsmål?
Kontakt kurs@kpmg.no