LederAgenda: Bærekraft, vekst og finansiell risiko


2020 er spådd å bli året der hele næringslivet virkelig tar bærekraft på alvor. Både fordi de selv ønsker, men også fordi investorer, eiere, kunder og ansatte i stadig større grad spør om selskapet er en del av løsningen eller problemet på veien mot å nå FNs bærekraftsmål.

I Topplederundersøkelsen «Nytt risikobilde – endrede spilleregler» ble klima og bærekraft løftet frem som et tema og risikoområde som er kommet for fullt på den finansielle radaren. Å være bærekraftig handler ikke lenger bare om å ta samfunnsansvar, det er blitt et krav fra selskapenes interessenter.

På vårt første LederAgenda i år spør vi; Hvorfor - og ikke minst hvordan - må virksomheter ta bærekraft på alvor?

Du møter:

Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norway:  
Hvordan skal grønn teknologi redde verden?

Agathe Schjetlein, Direktør Bærekraft i FinansNorge: 
Klima og bærekraft påvirker finansiell stabilitet – hva har det å si for næringslivet?

Stine Lise Hattestad Bratsberg, partner og leder av Pure Consulting: 
Hvordan kan et selskap gjøre bærekraft levende og lønnsomt?

I tillegg vil Jørgen Thorsen fra KPMG Sustainability Services fortelle om KPMGs bidrag i arbeidet med å etablere et nytt, enhetlig rammeverk for bærekraftsrapportering som nylig ble presentert under World Economic Forum. 

Topplederundersøkelsen: https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2019/11/topplederundersoekelsen-2019-nytt-risikobild... '

Praktisk informasjon:
Frokost og registrering fra kl. 08.00.

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.
- Bodø (Jernbaneveien 85)
- Molde (Øvre veg 30)
- Stavanger (Forusparken 2)
- Trondheim (Sjøgangen 6)

Om LederAgenda:
I forbindelse med Topplederundersøkelsen 2019 hadde vi gleden av å ha samtaler med 25 fremtredende, norske næringslivsledere om hva som står på deres agenda og hvilke risikoområder som gir de både utfordringer og muligheter. I en serie frokostseminarer tar vi opp et utvalg av disse temaene og lar noen av de topplederne vi snakket med selv utdype.

Har du spørsmål? Kontakt kurs@kpmg.no

Til info: Idar Kreutzer måtte melde frafall og blir erstattet av Agathe Schjetlein.