Power BI kurs

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt verken interne eller eksterne kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminaret blir utsatt og vi kommer tilbake til dere når ny dato er fastsatt.
________________


Om kurset
Kurset vil foregå i et klasserom med 20 deltagere hvor vi sammen bygger et P&L dashboard som passer for din bedrift. Kurset vil ha en god fordeling mellom teori, best practice og praktiske oppgaver med mange tilgjengelige assistenter som hjelper deg gjennom oppgavene. 
Kurset passer for deg som arbeider i eller inn mot økonomiavdelingen og som daglig jobber i Excel. Det kreves ingen erfaring i Power BI, men god regnskapsforståelse og Excel-kunnskaper er en fordel. Først og fremst søker vi deg som ønsker å forbedre, effektivisere og modernisere økonomirapporteringen i din bedrift. 

Om Power BI
Power BI er et business intelligence verktøy utviklet av Microsoft og de har et uttalt mål om at alle Excel-brukere på sikt også vil bruke Power BI. Det er et verktøy Microsoft satser enormt på og det er i kontinuerlig utvikling med nye oppdateringer minst en gang hver måned.  

De siste fem årene har vi sett en enorm vekst i bruken av Power BI med tresifret vekst hvert år og 97 % av Fortune 500 selskapene bruker Power BI. Både Gartner og Forrester rangerer Microsoft (Power BI) som den ledende business intelligence leverandøren.  Hovedårsakene til dette er lav pris (10 USD per bruker per måned), enkelt å lære, stort miljø etc. 

Målsetning
Kurset skal lære deg hvordan du bygger et P&L dashboard fra A til Å. Vi skal ta deg igjennom alle de ulike stegene for å bygge et velfungerende dashboard gjennom et interaktivt kurs, med felles gjennomgang av teori og best practice på skjerm etterfulgt av praktiske oppgaver. I de praktiske oppgavene vil vi ha tilgjengelige fasilitatorer som kan bistå deg.

Steg 1 Det første steget er å koble seg på et datasett. I dette steget vil du lære hvordan du enkelt kan koble deg på ulike datakilder i Power BI. I kurset vil vi stille med ferdige datasett (hovedbok, saldobalanse, kalender og mapping av kontoplan)

Steg 2
Datasett må ofte transformeres til riktig format før de er klare til å analyseres. I dette steget vil vi vise de viktigste transformasjonene i Power BI sitt rediger spørringer vindu/query editor, samt introdusere hvilke kraftige muligheter som finnes i Power BI.

Steg 3
Et dashboard består ofte av flere tabeller. Disse tabellene settes sammen i en felles datamodell slik at informasjonen i de ulike tabellene er koblet sammen, og dashboardet er dynamisk. I dette steget vil du lære hvordan du oppretter relasjoner mellom tabeller og hvorfor dette er viktig

Steg 4
Måltall vil være kjent for de aller fleste da disse vil minne mye om formler i Excel. Formelspråket har mange likheter med Excel, men Power BI har både et kraftigere og et mer intuitivt språk. I dette steget vil du lære måltall som typisk brukes i et P&L dashboard.

Steg 5
Visualiseringene i Power BI vil også være kjent for de aller fleste da Power BI har de samme visualiseringene som i Excel. Det er likevel flere nye læringspunkter knyttet til ulike funksjonalitetene, som blant annet; drill down, drill through, cross filtering, visual tooltip med mer. Kurset vil også fokusere på best practice visualiseringer og KPI'er i et P&L dashboard.

Steg 6
For en sluttbruker er det viktig at dashboardet er utformet med et enhetlig visuelt uttrykk. Dette vil forenkle navigering og samtidig gi rapporten et mer profesjonelt uttrykk. I dette steget vil vi gjennomgå funksjonalitet og best practice for å oppnå nettopp dette. 


Foredragsholdere
 
Simen Thorbjørnsrud
Senior manager, KPMG AS
Simen er en av våre fremste ressurser innen Data and Analytics (D&A) og har jobbet med Power BI siden 2015. Gjennom utvikling og implementering av Power BI-løsninger hos en rekke selskaper har han opparbeidet seg en særskilt kompetanse for hvordan økonomirapportering kan forbedres, moderniseres og automatiseres ved bruk av Power BI.  
Simen har tidligere vært fagansvarlig i faget Regnskapsorganisasjon for bachelorstudenter på OsloMet og han har spilt en sentral rolle på interne Power BI kurs i KPMG. 
 
Amanda Haver Mathiesen 
Senior associate, KPMG AS
Amanda har bred erfaring i bruk Power BI til å analysere og presentere data. Hun har også  gjennom flere år som revisor opparbeidet en unik forståelse av prosesser og den underliggende transaksjonsflyten i et økonomisystem. Den tekniske kompetansen i samspill med regnskapsforståelse, gjør henne til en spesiell ressurs.
Amanda har vært en viktig del av KPMGs interne kompetansesenter og forelest flere år for KPMGs nyansatte.