Skatteposter i årsregnskapet 2019

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt verken interne eller eksterne kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG på hovedkontoret i Oslo, på våre avdelingskontorer eller på andre eksterne lokasjoner.  

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.  

Seminaret blir utsatt og vi kommer tilbake til dere når ny dato er fastsatt.
________________


Skatteposter i årsregnskapet 2019 – fokus på nyheter mv.
Seminaret vil presentere viktige nyheter og fokusområder innen skatt for selskaper og filialer 


Agenda
- Nytt fra OECD - BEPS
- Rentebegrensningsregelen – praktisk tilnærming
- Rabattordninger i arbeidsforhold - kort innføring i de nye reglene med oppdateringene som er kommet i løpet av 2019.
- Lovfesting av gjennomskjæringsregel
- SAF-T/ teknologi – fokus på nyheter 
- Konsernbidragsreglene – fokus på endring av konsernbidrag og nyheter
- SkatteFUNN – kriserammede bedrifter mv.
- Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapet?
 Dommer, uttalelser mv.
 Annet 


Foredragsholdere

Svein G. Andreasen, Partner/ advokat
Erik Aas, Partner/advokat 
Gjertrud Behringer, Partner/ advokat
Jon Bevolden Andersen,
Per Daniel Nyberg Partner/advokat
Vivi Cecilie Bjerkaas, Director/advokat  
Trond Hope Thorvaldsen, Senior Manager/ rådgiver
Fatima Massoudy, Autorisert regnskapsfører/ senior


Etterutdanning: 
For revisor: 3 timer skatt
For regnskapsførere: 3 timer skatte- og avgiftsrett 

Videooverføring
Seminaret blir videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.
- Bodø (Jernbaneveien 85)
- Kristiansand (Markens gate 30)
- Stavanger (Forusparken 2)
- Trondheim (Sjøgangen 6)


Praktisk informasjon: 
Frokost og registrering fra kl. 08.30.