Innkjøpsakademi

Mange virksomheter har investert, eller er i ferd med å investere, i sin innkjøpsfunksjon for å realisere større gevinster. Til tross for betydelige mengder data, styrket mandat, definerte prosesser, dedikerte roller og  tverrfaglig organisering ser KPMG allikevel at gevinstpotensial ikke realiseres fullt ut. Vi ser ofte at gode analyser ikke klarer å omgjøres til robuste kategoristrategier med handlingsplaner som realiseres med ønsket effekt. Vår erfaring er at dette ofte skyldes manglende kjennskap og erfaring fra hvordan omgjøre gode analyser til et levende strategi­dokument som operasjonaliseres med ønsket gevinst.

KPMG har gjennom sin erfaring utarbeidet et spennende kompetanse­program med formål om at deltakerne skal få den nødvendige verktøy­kassen og forståelsen for hva som trengs for å utarbeide robuste kategoristrategier med konkrete tiltak som følges opp fra start til mål. 

Forberedelser for best utnyttelse av kurset:
 
  • Valgt ut en egen kategori som man følger gjennom kurset
  • Satt seg inn i tilgjengelig data for kategorien, hva gjelder kontrakter, forbruk og leverandører
Formål: Hensikten med kurset er å få innsikt i hva som skal til for å etablere en kategoristrategi. Det vil gis innsikt gjennom flere konkrete case gjennom samlingene. Læringsutbyttet for den enkelte deltaker vil være størst om man kan knytte det til en egen kategori, men dette er ikke en forutsetning. Deltakerne vil ikke skrive en ferdig kategoristrategi gjennom samling, men vil ha nødvendig kunnskap og verktøy for å gjøre det

Program:
 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/no/pdf/2018/praktisk-informasjon.pdf

Tid: 21.januar, 28.januar og 4.februar 2019. Kl 08:00 – 16:00

Sted:
KPMGs lokaler, Sørkedalsveien 6 Oslo. Det vil også være mulig å delta på video


Pris:
30 000,- per deltaker ekskl. mva. Kvantumsrabatt ved 5 eller flere deltakere fra samme virksomhet.


Målgruppe: 
Kategoriansvarlige og strategiske innkjøpere, eller ressurser som har som målsetning om å drive profesjonelt med kategoristyring