Cybertrusler i krisetider – hva kan du gjøre for å minimere risiko nå

Aktivitetsnivået blant trusselaktører har økt etter utbruddet av COVID-19 og sikkerhetsmyndigheter i flere land har de siste ukene rapportert om en økning i antall cyberangrep. 

Vi vil gjerne dele innsikt om cybersikkerhet og råd om hva du som leder bør tenke på, og ha oversikt over, i den krevende situasjonen vi nå befinner oss i.
Med utgangspunkt i risikotrekanten, deler vi våre beste råd og gir deg konkrete tips til hva du kan gjøre for å håndtere den økte risikoen. 

Foredragsholdere: 
Hans Christian Pretorius
Marianne R. Aas 
Andreas Orset

Du vil få en mail med en lenke 10 minutter før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.