Delårsrapportering i krevende tider

Dato: Torsdag 16. april 2020
Tid: 09.00 – 10.00 
Sted: Virituelt
Pris: Gratis


Vi har lagt bak oss en måned som ingen har opplevd maken til. Fra «business as usual» i starten av mars, opplever Norge ved inngangen til påsken et nedstengt samfunn og et næringsliv i stabilt sideleie. Samtidig har myndighetene både iverksatt og varslet massive tiltak for å hjelpe, både enkeltindivider og virksomheter. 

Hvor lenge vil dette vare og hva blir effektene på kort og lang sikt?

Hva må vi tenke på når vi nå skal kommunisere med markedet og kanskje avlegge delårsrapporter i dagens koronasituasjon?

Hør på våre erfarne revisorer dele sine erfaringer og tanker med deg på vårt webinar 16. april kl. 09.00.


Agenda
Det store bildet – hva må virksomheten tenke på og hva gjør myndighetene?
Situasjonen vi er inne i krever det ytterste av alle deler av organisasjonen. 
Likviditet og arbeidskapital, personalmessige forhold, kunde og leverandørforhold og it-sikkerhet er noen av det vi må forholde oss til. Myndighetene trer støttende til med ulike krisepakker. Hvordan manøvrerer vi i dette landskapet?

Fortsatt drift
-Er det riktig å legge fortsatt drift til grunn?
-Hvilken informasjon kan og må vi innhente og hvilke analyser kan hjelpe oss?
-Hvordan dokumentere vurderingene knyttet til vesentlig usikkerhet om fortsatt drift?

Utbytte
Et av de heteste temaene har vært hvorvidt man i dagen situasjon kan gi utbytte og hva som er styrets handlingsmuligheter og handleplikt fram til utbetaling.
- Hva skjer hvis styret eller generalforsamlingen endrer på styrets opprinnelige utbytteforslag?
- Må regnskapet oppdateres?
- Hva med politisk press og betingelser i krisepakker?
- Kan man som et alternativ gi egne aksjer i utbytte, såkalt «scrip dividend» og hvordan skal dette regnskapsføres? 

Nedskrivningsvurderinger
Mye har endret seg siden årsskiftet, men hva med situasjonen på lengre sikt? 
- Foreligger det nedskrivningsindikatorer?
- Hvordan lage prognoser når det ikke er konsensus om hvor dyp og lang krisen blir og hvordan det ser ut «på den andre siden»?
- Hva sier tilsynsmyndighetene om prognoseusikkerheten?
-Hvordan skille kortsiktige likviditetsutfordringer og generell corona-usikkerhet fra spesifikke forhold knyttet til enkeltselskaper og -bransjer?
- Hvordan skal offentlige krisepakker hensyntas?

Noteinformasjon 
I en situasjon hvor det aldri har skjedd en større endring for virksomhetene fra et kvartal til det neste, har brukere et enormt behov for fyldig noteinformasjon.
- Hvordan omtale estimatusikkerhet, forutsetninger og sensitiviteter på en brukernyttig måte?
- Hvordan gjøre noteinformasjonen relevant og selskapsspesifikk?

Foredragsholdere

   
Lars Inge Pettersen, Senior partner, KPMG, leder av KPMG Norge og erfaren børspartner 
Julie Berg, Partner, KPMG, leder av revisjonsavdelingen for noterte foretak og erfaren børspartner
Monica Hansen, Partner, KPMG, erfaren børspartner 
Cathrine Husebye, Director, KPMG, audit leder av fagavdeling revisjon
Rein Paul Midling Larsen, Partner, KPMG leder av fagavdeling for regnskap og rapportering

Etterutdanning
Deltakelse via webinar vil dessverre ikke gi godkjent etterutdanning.

Praktisk informasjon
Du vil få en mail med en lenke 10 minutter før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.