Kontantstøtte til næringslivet. Dette betyr ordningen for din virksomhet

Forskriften for kontantstøtten til næringslivet har nå kommet og våre eksperter jobber på spreng for å kunne gi deg oppdatert og korrekt informasjon om hvordan du søker.  
Kl. 08.00 på mandag morgen vil du motta en mail med en lenke til en innspilling der vi oppsummerer og analyserer innholdet.  

Alle som tidligere har meldt seg på webinaret vil også motta link til webinaret kl. 08.00 på mandag morgen.


Kompensasjonsordningen for næringslivet ble vedtatt i Stortinget den 7. april. Ordningen skal gi virksomheter som opplever betydelig reduksjon i omsetning som et resultat av COVID-19, kompensasjon for faste kostnader – og bidra til at rammede, levedyktige virksomheter kommer gjennom en svært vanskelig fase. Portal for søknad om kompensasjonsordningen  åpnes i løpet av helgen. Foredragsholdere:
Svein Wiig, Partner, KPMG Audit
Anders H. Liland, Partner, KPMG Law Advokatfirma
Ørjan Ravna Rørmoen, advokatfullmektig KPMG Law Advokatfirma