DNB og KPMG inviterer til webinar om kontantstøtteordningen og garantiordningen for banklån til bedrifter

Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster, i samarbeid med KPMG og DNB Stavanger, inviterer deg til webinar for å gi råd omkring ordningene og hvordan man best kan bygge kvalitet inn i en lånesøknad og søke om kompensasjon for uunngåelige kostnader (kontantstøtten). Hva dette betyr for oljeleverandørindustrien vil også bli vektlagt i webinaret.

Koronakrisen og oljeprisfallet har satt norsk og lokalt næringsliv på pause. Vi er inne i 6. uke og de fleste bedriftene er påvirket av dette. Noen har måttet stenge, og et stort antall har permittert ansatte og satt i gang andre kostnadsbesparende tiltak på grunn av betydelig svikt i inntektene. I dette webinar tar vi for oss to av de viktigste tiltakene regjeringen har iverksatt for å hjelpe virksomheter i denne situasjonen. 

Konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, kommer nærmest direkte fra møte med Statsminister Erna Solberg, Olje- og energiminister Tina Bru og Næringsminister Iselin Nybø, der tema var nettopp skatteregler for næringen. Ståle Kyllingstad vil fortelle mer fra dette møtet og den forventede økonomiske situasjonen for oljeleverandørindustrien de kommende 1 til 2 år. 

Agenda
- Velkommen NES v/Egil Aanestad
- Lånegarantiordningen og lånesøknadsprosessen DNB v/Gry Berit Lundal               
- Er det behov for egen kontantstøtteordning for oljeleverandørindustrien? v/Ståle Kyllingstad IKM
- Kontantstøtteordningen inkludert muligheter og utfordringer for oljeservice KPMG v/Kurt Ove Østrem og Per Daniel Nyberg

Har du spørsmål som du ønsker at vi tar opp under webinaret? Send gjerne inn dine spørsmål i forkant til: Kurt Ove Østrem, kurt.ostrem@kpmg.no. Alle spørsmål vil bli anonymisert.


Praktisk informasjon
Du vil få en mail med en lenke 2 timer før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.

Ved påmelding godkjenner du at KPMG kan dele din påmeldingsinformasjon med DNB.