Rentebegrensningsreglene – Har du kontroll?

KPMG Law gjennomgår rentebegrensningsreglene og praktiske eksempler

Fra og med inntektsåret 2019 gjelder reglene om begrensning av fradrag for renter, de såkalte rentebegrensningsreglene, ikke bare renter betalt til nærstående parter (interne renter), men også renter betalt til banker og andre uavhengige (eksterne renter). 

Regelverket er blitt omfattende og komplekst, og har reist flere tolkningsspørsmål. Finansdepartementet har derfor kommet med en rekke presiseringer av reglene blant annet i forskrift til skatteloven. 

Vi vil også gjennomgå regelverket slik det i dag foreligger, og presentere praktiske eksempler basert på erfaringer fra vårt klientarbeid. 

 
Praktisk informasjon: 
Du vil få en mail med en lenke 24 timer før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.