Moms og toll i internasjonal handel - utvalgte emner, Tromsø

Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.

Agenda

Innførsel av varer og tjenester: Erfaringer med MVA-meldingen
—   Tollverdi og transaksjoner – trenger du egen avtale med Tolletaten?
—   Den vanskelige fradragsretten – hva kan du fradragsføre og krav til dokumentasjon.
—   Gjennomgang av aktuelle eksempler  

Utførsel av varer og tjenester

—   Momshåndtering av fritak og krav til dokumentasjon for levering til utlandet
—   Opprinnelsesregler og eksport fra Norge – trenger du å være "godkjent eksportør"?
—   Gjennomgang av aktuelle eksempler  

Utvalgte dagsaktuelle temaer

—   EU-handel og Brexit – hva betyr dette for handel fra Norge?
—   Lavprisimport og e-handel – konkurransevridning?
—   Handelskrig og andre restriksjoner (tollmessige og ikke-tollmessige barrierer)  

Det er anledning til å avtale et møte med foredragsholderne etter kurset eller neste dag for virksomheter med internasjonal handel.
   

Foredragsholdere
 
Kjerstin Ongre, Director/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS
Evelina Fransson, Senior Advisor, KPMG Law Advokatfirma AS
 

Praktisk informasjon
 
Registrering fra kl. 08.30.
Kursmateriell og bevertning i pausene er inkludert.      

Godkjent etterutdanning

Revisor: 1 time regnskap + 2 timer skatt
Regnskapsfører: 1 time bokføring + 2 timer skatt- og avgiftsrett
Advokat: 3 timer skatt, avgift og regnskap vil bli sendt inn til Advokatforeningen

Velkommen!