3 råd til leverandører som ønsker å vinne offentlige anbudskonkurranser

I en offentlig anbudskonkurranse er det flere forhold som skiller prosessen fra tradisjonell handel mellom private parter. Leverandører til det offentlige må kjenne til disse forskjellene for å lykkes i en konkurranse. På dette frokostseminaret vil noen av våre jurister innen offentlige anskaffelser se nærmere på tre forhold som vil hjelpe deg på veien.  

Mer konkret vil vi på dette webinaret se nærmere på følgende aktuelle temaer:

Dialog med leverandører før konkurransen (markedsdialog)
Flere og flere offentlige oppdragsgivere benytter seg aktivt av mulighetene til å ha dialog med leverandører i forkant av en anskaffelse, men hva betyr dette for deg som leverandør?

Besvarelse av oppdragsgivers konkurransegrunnlag
Den utvidede bruken av dialog med markedet gir oppdragsgivere større muligheter til å lage gode konkurransegrunnlag med kravspesifikasjoner som er basert på hva leverandørmarkedet faktisk kan levere. Men hvordan bør man som leverandør forholde seg til kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget for øvrig? Og i hvilken grad vil dette variere ut fra hvilken prosedyreform oppdragsgiver har valgt?

Forhandlinger med offentlige oppdragsgivere 
Mange leverandører opplever at forhandlinger med det offentlige i stor grad skiller seg fra forhandlinger mellom private parter. Hvorfor er det slik? Hvilke rammer må det offentlige operere etter? Hvordan kan du som leverandør forholde deg disse rammene for og oppnå et godt resultat?

Målgruppe Webinaret er tilpasset alle som leverer tilbud til offentlig sektor. Det vil også gi nyttig kunnskap om leverandørperspektivet til innkjøpere i offentlig sektor.

Praktisk informasjon
Du vil få en mail med en lenke 24 timer før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.