Vorspiel - Ny presentasjonsstandard

17. juni inviterer IASB og EFRAG sammen med Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) og Norsk Finansanalytikeres Forening (NFF) til en norsk rundebordskonferanse i forbindelse med utkast til ny presentasjonsstandard. 

Det foreslås innført mer struktur i resultatrapporteringen, med delsummer og mer veiledning for aggregering og disaggregering av resultatlinjer. IASB tar noen av APM'ene inn i regnskapet og de innfører også pliktige notekrav for "uvanlige poster". 

Vi gir deg en rask innføring av forslagene og diskusjonspunktene, slik at du kan delta i debatten.

Etterutdanning
Deltakelse via webinar vil dessverre ikke gi godkjent etterutdanning.

Praktisk informasjon
Du vil få en mail med en lenke 24 timer før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.