Q2 Rapporteringen og makrobildet

Som en oppfølging av vårt Q1 seminar i april, vil vi diskutere problemstillinger børsnoterte selskaper må ta stilling til i sin Q2-rapportering og hva man bør tenke over når noter og annen regnskapsinformasjon skal utarbeides.

Brukerne av regnskapsinformasjon etterlyser selskapspesifikk informasjon, både knyttet til selskapets egne forhold og selskapets syn på markedet. Leif-Rune Husebye Rein fra Nordea Liv vil dele sine makroperspektiver med oss, og gi oss innsikt i hvordan investorene tenker. 

Siste post på programmet er en dypere innsikt i mislighets- og korrupsjonsrisiko. På hvilke områder har Covid-19 medført en økt risiko på disse områdene, og hvordan endrer denne innsikten hva selskapene bør ha på sin agenda?

Etterutdanning
Deltakelse via webinar vil dessverre ikke gi godkjent etterutdanning.

Praktisk informasjon
Du vil få en mail med en lenke 24 timer før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.