Tradisjonelle IFRS nyheter

Etter en tid med force majeure også på regnskapsområdet, hvor covid-19 effekter og fortsatt drift-vurderinger har stått i fokus, gir vi deg i dette seminaret endelig en oppdatering av de viktigste endringene på IFRS-området;

- Endringer i regnskapsstandarer (f. eks. ny definisjon av vevenirksomhet)
- Tolkningsuttalelser fra IFRIC
- Uttalelser og tilsynsbrev fra Finanstilsynet og ESMA
- IASBs pågående prosjekter


Etterutdanning
Deltakelse via webinar vil dessverre ikke gi godkjent etterutdanning.

Praktisk informasjon
Du vil få en mail med en lenke 24 timer før webinaret starter. Du trenger ikke å installere noe for å delta – bare trykk på lenken du får tilsendt.