Frokostseminar – compliance i bygg og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen opplever for tiden en krevende  markedssituasjon, samtidig som at byggherre, oppdragsgivere og offentlige myndigheter stiller stadig strengere krav til aktørene i bransjen, både gjennom kontraktsbestemmelser og nye offentligrettslige reguleringer.  

I denne forbindelse ønsker KPMG Law Advokatfirma å invitere til et frokostseminar hvor vi deler våre erfaringer om hvordan en del av disse utfordringene kan løses. Vår intensjon er at dere i etterkant skal være bedre i stand til å identifisere kostnadsbesparende løsninger, og oppfylle både lovbestemte og kontraktsfestede krav på en tilfredsstillende og effektiv måte  
Vi vil både fokusere på relevante utfordringer i tilbudsfasen, og forhold som gjerne opptrer etter at kontrakt er signert.

Agenda

Arbeidsrettslige temaer:
- Hvordan sikre seriøsitet i leverandørkjeden og betydning av kontraktsform.
- Krav til lønns- og arbeidsvilkår (herunder arbeidstid) og praktiske tips til gjennomføring av påseplikt

Skatt og avgift:
- Avklaring av risiko ved kontraktsforhandlinger fra et skatt- og avgiftsmessig perspektiv.
- Bruk av underleverandører og nærmere om hvilke
 risikoer pådrar selskapet seg skatt- og avgiftsmessig

Målgruppe
CEO, CFO, kalkulatører, prosjektansvarlige, innkjøp og HR

Vedrørende koronaviruset/ COVID-19 E
tter en lang periode med kansellerte kurs og seminarer ønsker vi igjen å invitere til seminar i våre lokaler i 2020park  på Forus, med fysisk oppmøte. Vi i KPMG vil selvfølgelig skal ta alle forholdsregler i forbindelse koronautbruddet, herunder praktisere kravet til én meters avstand mellom alle deltakerne, og plassere ut håndsprit som alle bes benytte ved ankomst.  Vi ber også alle påmeldte om å bli hjemme/ kansellere dersom man har lette symptomer, i tråd med rådene fra lokale smittevernmyndigheter.