Statsbudsjettet 2021, 9. oktober 2020

KPMG inviterer til webinarr hvor våre advokater og revisorer vil formidle de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag. Det er stor utvikling i den internasjonale skatte- og avgiftsretten og det kan dermed fremmes flere nye forslag fra Regjeringen.

Skatte- og avgiftsreglene endres ofte og det er viktigere enn noen gang for virksomheter å holde seg oppdatert. I år er vi særlig spent på om det blir justeringer i rentebegrensningsreglen, og hvordan Regjeringens videre arbeid med BEPS-tiltakene vil kunne slå ut. Videre kan det komme ny informasjon om kildeskatt på renter og royalties som nå har vært på høring.

Regjeringen har det siste året vedtatt omfattende støtteordninger til næringslivet på grunn av den vanskelige situasjonen vi har hatt i 2020 (Covid 19). Trolig vil regjeringen foreslå nye ordninger samt endre/avvikle etablerte ordninger i statsbudsjettet. 

Målgruppe:
Seminaret passer for personer som har skatteansvar i virksomheten og personer som jobber i virksomhetens økonomifunksjon.

Velkommen!