Moms og toll i internasjonal handel - utvalgte emner, Oslo

Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.

Agenda 

Innførsel av varer og tjenester: Erfaringer med MVA-meldingen 
—   Tollverdi og transaksjoner – trenger du egen avtale med Tolletaten? 
—   Den vanskelige fradragsretten – hva kan du fradragsføre og krav til dokumentasjon. 
—   Gjennomgang av aktuelle eksempler   

Utførsel av varer og tjenester
 
—   Momshåndtering av fritak og krav til dokumentasjon for levering til utlandet 
—   Opprinnelsesregler og eksport fra Norge – trenger du å være "godkjent eksportør"? 
—   Gjennomgang av aktuelle eksempler   

Utvalgte dagsaktuelle temaer
 
—   EU-handel og Brexit – hva betyr dette for handel fra Norge? 
—   Lavprisimport og e-handel – konkurransevridning? 
—   Handelskrig og andre restriksjoner (tollmessige og ikke-tollmessige barrierer)    

Foredragsholdere
   
Kjerstin Ongre, Director/Advokat KPMG Law Advokatfirma AS 
Evelina Fransson, Senior Advisor, KPMG Law Advokatfirma AS  

Praktisk informasjon
   
Registrering fra kl. 08.30.
Kursmateriell og bevertning i pausene er inkludert.       

Godkjent etterutdanning
 
Revisor: 1 time regnskap + 2 timer skatt 
Regnskapsfører: 1 time bokføring + 2 timer skatt- og avgiftsrett 
Advokat: 3 timer skatt, avgift og regnskap vil bli sendt inn til Advokatforeningen

Videooverføring
Seminaret videooverføres til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Velg din lokasjon ved påmelding.

- Arendal
- Kristiansand
- Sandefjord

Velkommen!

Har du spørsmål? Vennligst kontakt oss på kurs@kpmg.no