Sustainable Finance - Hvordan finans og rapportering kan bidra til å nå målet

WEBINAR

Null-utslipp innen 2050: Hvordan finans og rapportering kan bidra til å nå målet
 

Verden er i kappløp mot tiden. Vi har bare 30 år på oss for å kutte globale utslipp til null hvis vi ønsker å begrense global oppvarming til 1.5 grader og unngå potensielt katastrofale følger av klimaendringene.

I dette webinaret diskuterer vi hvordan private selskaper, både gjennom finansiering og økt åpenhet og rapportering kan spille en sentral rolle i å kutte utslipp.
 

Agenda

 Diskusjon: Hvordan kan finansbransjen bidra til ett nullutslippssamfunn i 2050?
Matthew Smith og Kia Klavenes, KPMG

-   KPMG-rapporten «Towards Net Zero»

Anette Rønnov, KPMG
 Denne studien har analysert hvordan verdens 250 største private selskaper rapporterer på klimautslipp og viser fram kriterier god bærekraftsrapportering.

- Q&A
 
Om foredragsholderne:
Anette, Kia og Matthew er alle en del av KPMG Pure Sustainability, KPMGs rådgivningsmiljø innen bærekraft. Matthew, som ny på laget, kommer fra Storebrand der han var ansvarlig for bærekraftige investeringer.

Har du spørsmål? Kontakt kurs@kpmg.no

Påmelding er stengt. Ønsker du å delta kan du bruke følgende link: 
https://kpmg-no.zoom.us/j/88143084432