IFRS Update Q4

Etter et vi snart har lagt bak oss et veldig spennende og utfordrende 2020, står årsoppgjøret for døren. 

Vi vil ta dere gjennom en spennende agenda som kan gjøre dere bedre rustet til utarbeide et årsregnskap av god kvalitet, som lever opp til de høye forventningene som brukerne, samfunnet og tilsynsmyndighetene krever og forventer.

Deltar du på IFRS Update vil du få nyttige innspill og ideer!

Agenda
― Fokusområder for 2020 regnskapene 
― Effekter av Covid-19 
― Nytt fra IASB og IFRIC

Etterutdanning: 
For revisor: 1 time regnskap
For regnskapsførere: 1 time finansregnskap