Arv, skatt og generasjonsskifte - Agder

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. I webinaret vårt den 17. mars går vi gjennom de viktigste endringene i arveloven, og ser på hvordan et generasjonsskifte med aksjeselskap kan foretas. Vi vil også berøre bruk av aksjeklasser og fremtidsfullmakt, og gjør oss noen tanker om muligheten for gjeninnføring av arveavgiften. 

Agenda

— Generasjonsskifte generelt
     - Generasjonsskifte i live eller ved død?
     - Kort om ny arvelov
— Generasjonsskifte i bedrifter
     - Overdra aksjer og klargjøre for neste generasjon
     - Innbetalt kapital 
     - Bruk av aksjeklasser og aksjonæravtaler 
— Bruk av fremtidsfullmakt
— Arveavgift eller arveskatt – hva skjer nå?

Du møter:
Harry Tunheim, Advokat.

Harry har bred skatterettslig bakgrunn med praksis fra Skattedirektoratet, Skattebetalerforeningen og som advokat i advokatfirma og i Private Banking-virksomhet.  

Harry jobber med forretningsjus og bistår både norske og internasjonale klienter i forbindelse med investeringer, fusjoner og oppkjøp, og i andre nasjonale og internasjonale skattespørsmål. Han bistår jevnlig kunder i forbindelse med etablering av nye selskap, kapitalendringer, kjøp og salg av aksjer og omorganisering av selskapsstruktur.  

I tillegg har Harry omfattende praksis med arv- og generasjonsskifter. Harry er også en erfaren foredragsholder innenfor skatt- og selskapsrettsområdene.

Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no