Arv, skatt og generasjonsskifte - Vestfold

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. I webinaret vårt den 18. mars går vi gjennom de viktigste endringene i arveloven, og ser på hvordan et generasjonsskifte med aksjeselskap kan foretas. Vi vil også berøre bruk av aksjeklasser og fremtidsfullmakt, og gjør oss noen tanker om muligheten for gjeninnføring av arveavgiften. 

Agenda

— Generasjonsskifte generelt
     - Generasjonsskifte i live eller ved død?
     - Kort om ny arvelov
— Generasjonsskifte i bedrifter
     - Overdra aksjer og klargjøre for neste generasjon
     - Innbetalt kapital 
     - Bruk av aksjeklasser og aksjonæravtaler 
— Bruk av fremtidsfullmakt
— Arveavgift eller arveskatt – hva skjer nå?

Du møter:

Ole Jacob Angermo, Partner/Advokat
Ole Jacob er leder for Tax i Vestfold og Telemark og har arbeidet med skatt- og avgiftsrettslige problemstillinger de siste 15 årene. Ole Jacob har sin spesialisering innen skatt og egenkapitaltransaksjoner, samt generasjonsskifter.

Joachim Pande, Director/Advokat. 
Joachim er advokat i KPMG Vestfold. Han har lang erfaring fra advokat- og revisjonsbransjen med forretningsjuridisk arbeid med hovedvekt på skatte- og selskapsrettslige spørsmål, særlig med vekt på generasjonsskifte i bedrifter, fusjoner, fisjoner, omorganiseringer, oppkjøp og spørsmål knyttet til ansatte. 

Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no