Hvordan optimalisere innkjøp? Demo av Power BI spendanalyse

Ønsker du møte dine leverandører med en betydelig bedre kjennskap til din forhandlingsposisjon? Hvordan kan du forbedre interne prosesser slik at din virksomhet forbedrer inntjeningen? KPMG inviterer til webinar om sentrale spørsmål om innkjøp og demo av Power BI på spendanalyse. 

Ny teknologi innenfor digitale innkjøpsløsninger gir store muligheter til mer effektive beslutningsprosesser. Ved å implementere nye innkjøpsløsninger som er skalerbare kan man skape en betydelig verdiskapning gjennom effektivisering, økte besparelser og forbrukskontroll. Verdipotensialet som eksisterer i innkjøpsporteføljen er ofte gjemt bak ulike utfordringer, og det er viktig å angripe disse utfordringene systematisk. 

Vi vil ta dere gjennom hvordan de beste behandler innkjøp, og vil vise dere hvordan nye verktøy som Power BI kan bidra til å gi bedre oversikt over egne data knyttet til spend. Se intro her hvordan KPMG jobber med innkjøp.

På agendaen:

- Hvorfor har KPMG satt innkjøp på agendaen? Hvilke muligheter åpner seg for mellomstore virksomheter?
- Muligheter i din virksomhet: Hvordan kan man med enkle grep få kontroll og økt styring på innkjøp? 
- Power BI Demo: Spendanalyse – Hvordan få mest mulig verdi ut av dine eksisterende data?

Målgruppe:
Innkjøps, økonomi- og daglige ledere i mellomstore virksomheter.

Du møter:

Svein Wiig  
Partner / Revisor Leder Enterprise - eierstyrte virksomheter Oslo.  
Svein er statsautorisert revisor har lang erfaring fra revisjon og rådgiving spesielt mot eierstyrte virksomheter. 

Jonas Sønsteby  
Partner / Procurement Leder tjenesteområdet strategisk innkjøp.  
Gjennom hans tid i KPMG har Jonas vært involvert i over 30 innkjøpsprosjekter i ulike sektorer, med fokus på: Kostnadsreduksjon, utvikling og forbedring av innkjøpsfunksjonen eller kompetanseheving.

Henrik Plaum  
Senior Associate / Procurement Power BI arkitekt & analytiker.    
Henrik er prosjektleder og analyseressurs i KPMG. Han fungerer i dag primært som prosjektleder for supply-chain prosjekter. 

Les mer på disse sidene
-       Hvordan jobber KPMG med innkjøp?
-       Data & analyse i rådgiving

Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no