Bransjeseminaret for bygg, anlegg og eiendom 2021

På KPMGs årlige bransjeseminar for virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom setter vi fokus på tidsaktuelle temaer for næringene. Vi har derfor invitert sjefsøkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, til å gi oss status og framtidsutsikter for markedet. I tillegg vil KPMGs egne fageksperter snakke om seriøsitet i UE-kjeden samt hvordan bruk av Power BI kan forbedre prosjektstyringen.

Velkommen! 

Agenda:

- Resultatutvikling i bygg- og anleggsbransjen
Svein Wiig, Partner KPMG 

- Hvordan sikre seriøsitet i UE-kjeden med A-krim løsning?
Terje Myrseth, Manager KPMG

- Power BI til prosjektoppfølging 
Andre Minge, Senior Manager KPMG

- Vil bygge- og anleggsmarkedet fortsette å ri av koronastormen?
Nejra Macic, Sjefsøkonom Prognosesenteret 


Hvem passer webinaret for?
Ledere og økonomiansvarlige i norske entreprenør- og eiendomsvirksomheter

Du møter:
Svein Wiig
 
Partner / Revisor KPMG AS  
Svein er leder av KPMG Norges bransjegruppe for Bygg, anlegg og eiendom, samt medlem av KPMGs internasjonale bransjenettverk for Real Estate & Construction. Han har lang erfaring fra revisjon av større virksomheter innenfor produksjon og prosjektbaserte virksomheter, og særlig innenfor bygg og anlegg.  
 

Nejra Macic
 
Sjefsøkonom i Prognosesenteret  
Nejra er markedsanalytiker og makroøkonom for Prognosesenteret. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger. Hun han har jobbet for Prognosesenteret siden august 2014. Nejra er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.
 

André Minge
 
Senior Manager KPMG AS  
André har betydelig erfaring som oppdragsleder i ekstern revisjon av store prosjektvirksomheter. Erfaringen hans med komplekse prosjektvirksomheter har gitt ham dybdekunnskap i regnskapsstandarden for anleggskontrakter, estimering og internkontroll.  Videre har han omfattende erfaring med å anvende dataanalyse i revisjon av prosjekt-virksomheter.
 

Terje Myrseth
 
Manager KPMG Lighthouse  
Terje har lang erfaring innen, virksomhetsstyring, porteføljestyring og finansiell risikostyring. Terje har vært sentral i utvikling av flere digital styringsverktøy, og ledet implementering av løsninger hos kunder.

Praktisk informasjon
Webinaret foregår på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Link til webinar: https://kpmg-no.zoom.us/j/85612022132 

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no