Virksomhetsstyring gjennom dashboard for økonomiledelsen - demo av Power BI for CFO

KPMG inviterer til webinar om sentrale spørsmål knyttet til virksomhetsstyring gjennom dashboards og demo av utvalgte dashboard i Power BI.

Opplever du at økonomifunksjonen bruker mer tid på å strukturere og sammenstille tallene enn dere bruker på å analysere og måle resultatene? Ny teknologi og digitale verktøy muliggjør i større grad enn tidligere en langt mer automatisert og strukturert datainnhenting og sammenstillingsprosess slik at økonomifunksjonen kan bruke sin tid på å analysere dataene, kommunisere med organisasjonen og overvåke resultatene. 

Vi opplever ofte at organisasjoner har flere KPI’er enn det som er hensiktsmessig, samtidig som valgte KPI’er ikke alltid reflekterer de strategiske beslutningsprosessene som er viktig for organisasjonen og deres eiere. 

I webinaret vil vi gå igjennom hvordan de beste økonomifunksjonene benytter virksomhetsstyring gjennom dashboards, og vil vise dere hvordan nye verktøy som Power BI kan bidra til å gi bedre oversikt over egne data.

Velkommen! 

Agenda:

- Økonomifunksjonen, selskapets playmaker: Hvordan optimalisere virksomhetsstyring, rapporteringsstrukturer og målinger i organisasjonen – en kort innføring. 

- Power BI Demo: Økonomidashbord – hvordan få mest mulig verdi ut av dine eksisterende data?


Hvem passer webinaret for?
Økonomiledelsen, herunder CFO og controllere med fokus på virksomhetsstyring. 

Du møter:

Thomas Brørs 
Partner / CFO Advisory
Thomas leder Digitalisering av CFO-området i KPMG og har lang erfaring innen ulike områder av Virksomhetsstyring/ Performance Management 

Andreas Loga  
Senior Manager / Revisor Enterprise – eierstyrte virksomheter.  
Andreas har lang erfaring fra revisjon og rådgivning, særlig rettet mot retail og automotive, med fokus på dataanalyser og virksomhetsstyring.

Guro Størdal  
Senior Associate / KPMG Digital Transformasjon.    
Guro er Business Analyst og digital rådgiver i Data & Analytics teamet med erfaring fra oppsett og arkitektur av rapporteringsløsninger for økonomifunksjonen.

Praktisk informasjon

Link til arrangementet: https://kpmg-no.zoom.us/j/83247855470

Webinaret foregår på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no