Generasjonsskifte for aksjonærer - fremtidsfullmakt - nyheter fra statsbudsjettet

Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap. Vi gjennomgår aktuelle arve- og gaveregler, og ser på aktuelle skattemessige konsekvenser. I tillegg gjennomgår vi hva en fremtidsfullmakt er, samt ser kort på nyheter fra statsbudsjettet.

Foredragsholdere
Ole Jacob Angermo, Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS
Joachim Pande, Advokat, KPMG Law Advokatfirma AS
Kim Frøynes, Advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

Målgruppe
Eiere av aksjeselskap