Jakten på bærekraft i universitets- og høyskolesektoren

Bærekraftig utvikling er sentralt for alle UH-institusjonenes interessenter, noe som forklarer hvorfor vi ser et økt oppmerksomhet på dette i sektoren. Vår kartlegging av institusjonenes bærekraftsarbeid avdekker store variasjoner både i hvor langt de har kommet og hvordan de tilnærmer seg bærekraft. 

I dette webinaret diskuterer Henrik Skaug Sætra fra KPMG Pure Sustainability noen av de sentrale utviklingstrekkene med OsloMets Per Martin Norheim-Martinsen - viserektor for forskning og bærekraftsansvarlig.  

Velkommen!


Agenda:

- Hvorfor og hvordan er bærekraft aktuelt for universiteter og høyskoler?
- Hvilke drivere fører til den økte oppmerksomheten på bærekraft i sektoren?
- Føringer fra departement og muligheten for differensiering og forskjellige tilnærminger til bærekraft
- Hvordan ser fremtiden for bærekraft i UH-sektoren ut?

Dette webinaret passer for:
Ledere, ansatte og studenter i UH-sektoren, politikere og ansatte i departement og direktorater. Alle med en interesse for hvordan bærekraft er relevant for forskning og utdanning.

Praktisk informasjon
Webinaret foregår på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no