Arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden

KPMG inviterer til webinar om effektiv forebygging og håndtering av A-krim i leverandørkjeden. Til tross for at flere virksomheter setter inn tiltak for å etterleve krav om lønns- og arbeidsvilkår er A-krim i leverandørkjeden fortsatt utbredt i flere bransjer. I følge tall fra Skatteetaten mener for eksempel mer enn 50 prosent innen bygg-, anlegg- og malingsbransjene at A-krim er vanlig, tett fulgt av bransjer som transport og renhold. 

I dette webinaret, rettet mot private og offentlige virksomheter, spør vi hva som skal til for å oppnå effekt i A-krimarbeidet? Ledende virksomheter og eksperter innen forebygging og håndtering av A-krim i leverandørkjeden deler sine erfaringer.

Velkommen!


Agenda

- Introduksjon 
Eivind Pytte Ødegård, leder ansvarlige leverandørkjeder, KPMG Norge

- Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet 
Statssekretær Vegard Einan, Arbeids- og sosialdepartementet 

- Forebygging og varsling 
Marianne Songli, Rådgiver samfunnsansvar anskaffelser, Bane NOR 

- Samarbeid som virkemiddel
Asbjørn Aadnevig, Direktør HMS, HR og seriøsitet, Nye Veier 
Christian Heinecke, LO Representant 

- A-krim i byggebransjen - erfaringer fra felt  
Lars Mamen, Daglig leder, Fair Play Bygg Oslo og omegn 

- Spørsmål og diskusjon


Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no