IFRS Update Q2

Velkommen til IFRS Update Q2 hvor vi skal ta en titt på årets nyheter og anbefalinger for halvårsrapporteringen. 

Hva har skjedd hittil i år?

- IASBs fortolkningsorgan – IFRIC – har kommet med flere viktige uttalelser, deriblant  tilpasningskostnader i cloud computing avtaler og salgskostnader i beregning av netto realiserbar verdi for varelager.

- IASB har en rekke prosjekter knyttet til nye standarder og eksisterende standarder, blant annet leasingkontrakter og utsatt skatt, og skillet mellom kort- og langsiktig gjeld.

- Finanstilsynets tilsynsbrev – vi går igjennom enkelte av disse.


Effekten av klimarelaterte problemstillinger på halvårsrapporten for 2021

EU er klar på at utslippsmålene for klimagasser skal nås og at en bærekraftig økonomi skal bli et av konkurransefortrinnene for EU og næringslivet i Europa. Finanstilsynsmyndighetene spør om balanseverdiene reflekterer risikoen i omleggingen til et karbonnøytralt samfunn.

Vi vil i del to av programmet belyse forhold som bør vurderes ved halvårsrapporteringen for å sikre «true and fair view» og at viktige forhold og risikoer er omtalt.

Velkommen!

Du møter:

Paul Larsen, Partner i KPMG AS
Paul er fagansvarlig for regnskap og rapportering i KPMG Norge. Erfaring fra transaksjonsrådgivning innbefatter blant annet due diligence, børsnoteringer, fusjoner og fisjoner.

Serge Fjærvoll, Partner i KPMG AS
Serge har betydelig praktisk og teoretisk erfaring med rapportering og regnskap, spesielt IFRS. Serge jobber nå i KPMGs fagavdeling og med regnskapsrådgivning, deriblant med problemstillinger knyttet til børsnoteringer.

Jan Arild Brandt, Partner i KPMG AS
Jan Arild er leder for Accounting Advisory Services og har lang erfaring fra revisjon og rådgivning for store nasjonale og internasjonale selskaper. Jan Arild har blant annet vært prosjektleder for en av Norges største IFRS-konverteringer støttet virksomheter i salgs- og noteringsprosesser.


Praktisk informasjon

Det blir en pause midtveis i programmet.

Webinaret vil foregå på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no