Moderne styrerapportering


Link til webinar: https://kpmg-no.zoom.us/j/84585981233 

Hva bør styret forvente av økonomirapporteringen i 2021? Presenteres informasjonen slik at styret tar de riktige beslutningene, og kan styret ved behov selv finne svar på det de lurer på? Vi vet at styrets evne til å raskt identisere utfordringer og implementere løsninger vil øke muligheten for vekst, lønnsomhet og avkastning for aksjonærene.

I dette webinaret vil vi fokusere på hvordan man skal tenke for å øke kvaliteten på økonomistyringen i styrerommet. For å ta de riktige beslutningene er det kritisk at man får et overblikk over dagens situasjon og samtidig kan grave seg ned i de aktuelle detaljene.

I webinaret vil vi også gå igjennom hvilke økonomirapporter du enkelt kan få tilgang til i Power BI. Dette inkluderer analyser av marginer, lønnsomhet, likviditet, finansering og soliditet, samt mer detaljerte analyser for kostnadsoppfølging, internkontroll, effektivisering og digitalisering. 

Velkommen! 


På agendaen:

- Hvordan bør styret og ledelsen tenke når de skal videreutvikle økonomirapporteringen?

- Power BI Demo: Hvordan kan økonomirapportene til styret se ut i praksis?  


Hvem passer webinaret for?
Styremedlemmer, daglig leder, økonomi og regnskapsansvarlig i mindre og mellomstore virksomheter.

Du møter:

Thore Kleppen

Partner KPMG AS
– eierstyrte virksomheter.
Thore har over over 25 år år vært en rådgiver til styremedlemmer og ledere mht rolleforståelse, oppgaver og rapportering. Dette inkludere bruk av nye verktøy som Power Bi.

Andreas Loga

Manager,  KPMG AS
Andreas er mye involvert i bruk av Data & Analytics (D&A) i revisjonen. Gjennom dette har han opparbeidet seg en god forståelse for transaksjonsflyten for ulike selskaper og regnskapssystemer. Han har også bistått med utforming av rapporteringsverktøy for virksomhetsstyring, benchmarking, rapportering og internkontroll, ved bruk av Power BI. 

Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi vil sende en link til påmeldte deltakere dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.

Har du spørsmål? Kontakt event@kpmg.no