Aktivitets- og redegjørelsesplikten - hva betyr det for deg?

Få bedre forståelse av den nye ARP-lovgivningen med eksperter fra Equality Check, Likestillings- og diskrimineringsombudet og KPMG.

Mange har behov for informasjon om den nye Aktivitets- og redegjørelsesplikten. Derfor inviterer vi til samtale med Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Isabelle Ringnes og Linn Tvede fra Equality Check, samt Kathrine Moe Boye fra KPMG. 

Lars Kolberg vil forklare de nye lovkravene, og hva de egentlig er ute etter i en slik rapport. Han vil også gå inn på hvilke konsekvenser det har for selskapene å utelate informasjon myndighetene er ute etter.

Isabelle Ringnes og Equality Check har vært viktige bidragsytere for å sette likestilling og mangfold på agendaen i norsk næringsliv. Hun og Linn Tvede vil gjennomgå hvordan de jobber med den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten for kunder, og forklarer hvordan Equality Check kan bistå norske bedrifter i arbeidet.

Kathrine Moe Boye, revisor i KPMG med fagansvar innenfor bærekraft, likestilling og mangfold, har lest utallige rapporter i løpet av året og vil dele noe av sin erfaring og si hva revisor er opptatt av ved gjennomgang av ARP. 


Praktisk informasjon
Webinaret vil foregå på Zoom og vi sender deg en link dagen før arrangementet. Det er mulig å følge webinaret via PC, mobil eller nettbrett. For en optimal deltakeropplevelse anbefaler vi deg å laste ned Zoom til din PC eller mobile enhet.  

Spørsmål?
Kontakt: event@kpmg.no